fbpx

Dezvoltare strategii privind transformarea digitala

Transformarea digitală este definită într-un sens larg ca fiind „procesul de creare a valorii, a creșterii și a dezvoltării avantajului competitiv prin noi produse/servicii digitale, modele și relații de afaceri”.

Din perspectiva tehnologiei informației, factorul-cheie al transformării se referă la migrarea către arhitecturile digitale. Avantajele afacerii sunt semnificative și vor avea un impact semnificativ asupra platformelor existente de tehnologie a comunicațiilor IT și a serviciilor de rețea.

Infosec Center S.R.L. lucrează în colaborare cu clienții la proiectarea și implementarea inițiativelor de transformare digitală pentru a atinge obiective strategice, financiare și operaționale stabilite.

Servicii de audit privind maturitatea digitala

Ce implică auditul maturității digitale?

Vom evalua organizația dvs. în raport cu modelul nostru de maturitate digitală, prezentându-vă unde vă aflați în procesul de transformare digitală conform acestui model.

Mai exact, vom examina:

Cultura – Sunteți într-adevăr centrați pe client și întreaga gândire legată de business urmărește această linie?

Competențele – Aveți (și păstrați) competențele și cunoștințele necesare dezvoltării și livrării de produse / servicii  digitale centrate pe client?

Procese – Modalitățile dvs. interne de lucru permit procese rapide de concepere și dezvoltare a produselor?

 

Relațiile cu  furnizorii – Consultanții/furnizorii dvs. adaugă cu adevărat valoare și susțin dezvoltarea business-ului conform strategiei digitale adoptate?

Vom realiza acest audit în cadrul unor întâlniri și interviuri cu principali stakeholderi, petrecând timp în cadrul companiei dvs. pentru a înțelege cu adevărat cum funcționați. După evaluarea preliminară, vom lucre împreună la un set de indicatori de performanță  și un plan de acțiune care să susțină atingerea obiectivelor de transformare digitală.

Care este cel mai bun moment pentru a face auditul maturității digitale?

Vom realiza auditul de maturitate digitală chiar la începutul relației noastre, ajutându-vă să înțelegeți unde vă aflați în prezent pe scala de maturitate digitală și vă pregătiți pentru transformarea digitală.

Dezvoltarea programului de protecție a datelor

Programul de protecție a datelor este un pachet de servicii care include servicii legate de confidențialitatea și protecția datelor la scară largă și de nevoile specifice organizației. Un program de protecție a datelor analizează riscurile legate de operațiunile de prelucrare a datelor existente și potențiale și dezvoltă soluții personalizate de confidențialitate și protecție a datelor pentru întreaga organizație, produsele și serviciile acesteia.

 

Serviciile de consultanță privind confidentialitateavă ajută organizația să dezvolte un program de confidențialitate și protecție a datelor pentru o linie de produse, o sucursală sau o întreagă organizație. Aceasta include, de exemplu, maparea fluxurilor de date, a infrastructurii și clasificarea datelor. Acesta include, de asemenea, securitatea datelor, controlul accesului și stocarea datelor, precum și instruirea în materie de confidențialitate a personalului, evaluarea riscurilor de confidențialitate și crearea unor politici privind transferul datelor.

Audit GDPR și verificarea gradului de conformare

Auditul GDPR se adresează organizațiilor care au nevoie de o evaluare terță parte a gradului de conformare la GDPR. Auditul GDPR măsoară conformitatea, identifică lacunele și demonstrează responsabilitatea. Obiectivele Auditului GDPR sunt:

 • Evaluarea suficienței măsurilor luate pentru a respecta GDPR
 • Obținerea unei imagini generale a nivelului de conformitate cu GDPR
 • Prioritizarea eventualelor acțiuni corective
 • Demonstrarea responsabilității

În timpul auditului, evaluăm procesele, documentația relevantă și gradul de conștientizare a vieții private în cadrul organizației. BeneficiiBeneficiile efectuării auditului GDPR sunt:

 • Imagine clară a nivelului de conformitate
 • Identificarea eventualelor lacune
 • Plan de acâiuni clar pentru depășirea lacunelor și îmbunătățirea nivelului de conformitate
 • Documentație pentru a demonstra responsabilitatea

Servicii Mystery Shopping privind confidențialitatea și protecția datelor

Serviciul Mystery Shopping, privind confidențialitatea și protecția datelor, evaluează capacitatea organizațiilor de a primi reclamații și de a reacționa în situații de criză. Profesioniști instruiți în domeniul confidențialității depun cereri de clienți sau plângeri pentru a analiza accesibilitatea, răspunsurile și serviciile pentru clienți. Mystery Shopping descoperă reacții necorespunzătoare, problemele de comunicare, riscuri privind conformarea și oferă soluții pentru îmbunătățirea activităților.

 

Caracteristici cheie

Mystery Shopping este un serviciu personalizat de evaluare a riscurilor și a răspunsului, care vizează aspecte specifice legate de confidențialitate și comunicare privind protecția datelor.

Mystery Shopping poate include:

 • Accesul clienților la informații
 • Retragerea consimțământului
 • Reclamațiile clienților
 • Cereri de portabilitate a datelor

Mystery Shopping analizează infrastructura, accesibilitatea și reactivitatea, pe baza cărora evidențiază potențiale probleme și zone de risc.

 

Beneficii

 • Mystery Shopping este un instrument eficient în dezvăluirea riscurilor și a problemelor în toate domeniile ce țin de comunicare și de reacție.
 • Aceasta asigură existența unor procese eficiente privind reclamațiile și capacitatea de reacție a organizației.
 • Ajută la atenuarea riscurilor și la înțelegerea obligațiilor.

Evaluarea impactului privind protecția datelor (DPIA)

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) stabilește că realizarea evaluărilor impactului protecției datelor (DPIA) este obligatorie prealabilă într-o varietate de cazuri în care datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care poate duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile a persoanelor fizice. Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) ca serviciu este un serviciu de consultanță bazat pe atelier, facilitat de specialistul nostru cu experiență în domeniul confidențialității. ProcesDPIA este de obicei efectuată ca proces, care include următoarele etape:

 • Planificarea – Definirea scopului și a obiectivului evaluării
 • Colectarea datelor – Colectarea datelor despre țintă
 • Raportarea – livrarea raportului final

DPIA se adresează, de obicei, activităților de prelucrare care includ monitorizarea sistematică a persoanelor vizate sau conține procesarea la scară largă a categoriilor speciale de date cu caracter personal, de ex.:

 • Supraveghere video
 • Cercetare clinică
 • Prelucrare CNP sau alt identificator guvernamental având alt temei decât obligația legală
 • Date medicale
 • Cazier

RezultateScopul unei evaluări a impactului protecției datelor (DPIA) esteacela de a:

 • Identifica și prioritiza riscurile pentru drepturile persoanelor vizate
 • Realiza o analiză extensivă a conformității cu GDPR și cu alte legi relevante
 • Defini controalele necesare pentru a reduce riscurile
 • Demonstra conformitatea

 

Beneficii

Prin efectuarea unei evaluări a impactului protecției datelor ca serviciu, o organizație are următoarele beneficii:

 

 • O descriere sistematică a tuturor activităților de prelucrare
 • Estimarea dacă activitățile de prelucrare a datelor sunt necesare și proporționale
 • Abordarea bazată pe risc și demonstrarea conformității
 • Un raport final, care include un rezumat, metrici de conformitate, riscuri prioritizate și un plan de acțiune pentru limitarea riscurilor.

Evaluarea impactului asupra vieții private (PIA)

Evaluarea impactului asupra vieții private (PIA) ca serviciu este un serviciu de consultanță bazat pe software-uri, bazat pe interacțiunea cu clientul. PIA oferă evaluări ale riscurilor privind confidențialitatea și protecția datelor pentru produsele, serviciile și funcțiile oricărei afaceri. Realizarea unui PIA vă ajută să evaluați impactul operațiunilor curente și planificate ale organizației asupra confidențialității.

PIA ca serviciu se referă la un serviciu de consultanță în care un obiectiv selectat este evaluat de un specialist în domeniul confidențialității în funcție de criteriul de bază aplicabil. Evaluările sunt întotdeauna susținute de aplicații software, rezultând o evaluare ușoară și eficientă, precum și un raport personalizat de evaluare a impactului asupra vieții private.

 

Proces

PIA se desfășoară ca un proces, care include de obicei următorii pași:

 • Planificare – Definirea scopului și a obiectivului evaluării
 • Colectarea datelor – Colectarea datelor despre procesul ales
 • Raportarea – livrarea raportului final
 • Plan de acțiune

Serviciul PIA s-a dovedit a fi eficient și util pentru înțelegerea și evaluarea riscurilor legate de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. Realizarea unei PIA denotă abordarea bazată pe riscuri și demonstrează respectarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

 

Evaluarea impactului asupra vieții private ca serviciu oferă:

 • Măsurarea conformității actuale cu GDPR și cu alte legi relevante
 • Identificarea și prioritizarea riscurilor de confidențialitate
 • Definirea controalelor pentru a reduce riscurile
 • Demonstrarea conformității

Beneficii

 • Implementați abordarea bazată pe risc și demonstrați conformitatea
 • Criterii de bază testate pentru a evalua toate operațiunile dintr-o perspectivă a consumatorului sau a angajatului
 • Un raport final, care include un rezumat executiv, metrici de conformitate, riscuri prioritizate și un plan de acțiune pentru reducerea riscurilor
 • PIA este potrivit pentru toate organizațiile.

 

Trainig privind securitatea informatiilor

Instruirea în domeniul securității informațiilor pentru angajați crește gradul de conștientizare a riscurilor privind informațiile și securitatea informațiilor. În mod tradițional, securitatea informațiilor a fost plasată exclusiv pe umerii echipei IT, dar criminalii cibernetici au descoperit că este mai ușor să obțină accesul la o organizație prin angajații acestora decât prin găsirea unei modalități de a ocoli infrastructura de securitate.

Pe măsură ce angajații au devenit țintă, nevoia de instruire a crescut. Instruirea în domeniul securității informațiilor pentru angajați nu este nouă – de fapt, Fortune 500 și organizațiile mari cu informații sensibile își instruiesc angajații de zeci de ani. Cu toate acestea, nevoia întreprinderilor mici și mijlocii de a desfășura instruirea în domeniul securității informațiilor pentru angajați este relativ nouă și crește rapid.

Industriile tradiționale care necesită instruire în domeniul securității informațiilor pentru angajați sunt cele care dețin informații sensibile. Cele bine cunoscute companii care au investit în formarea de conștientizare includ următoarele domenii:

Bănci, Sănătate, Firme de avocatură, Software / Tehnologie, Administrație / Militar

Cu toate acestea, nevoia de formare în domeniul securității informațiilor pentru angajați a crescut dincolo de aceste industrii sensibile. Companiile care nu ar fi trebuit niciodată să se gândească la pregătirea pentru conștientizarea cibernetică cu câțiva ani în urmă încorporează acum investiția. Industrii cum ar fi:

Producție industrială, Consultanță în afaceri mici, Planificare financiară, Cabinete medicale, Farmacie, ONG

 

Opțiuni pentru instruire

 • Nivelul de dificultate: poate fi modificat în funcție de nevoile organizației dvs. de la nivel de bază la nivel avansat / expert
 • Opțiuni: cursuri in-house sau cursuri open
 • Instruirile privind securitatea informațiilor respectă recomandările date de autoritățile guvernamentale, asociațiile profesionale și producătorii de tehnologii de securitate.

 

 

Beneficii

 • Angajați încrezători
 • Cultură a securității informației mai bună
 • Economie financiară
 • Economie de timp
 • O mai bună securitate a informațiilor

EU GDPR: Instruire pentru conștientizarea angajaților

Oferim cursuri instruire pentru protecția datelor cu caracter personal de la nivelul de bază la cel avansat, în funcție de cunoștințele și nivelul de calificare ale grupului dumneavoastră țintă. Conștientizarea și cunoștințele privind confidențialitatea sunt componente esențiale ale respectării vieții private și ale protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, protecția datelor este o parte elementară a succesului oricărei organizații.

 

Asigurarea faptului că personalul – în special personalul cheie – este actualizat în ceea ce privește protecția datelor, promovează conștientizarea protecției vieții private și practicile adecvate de confidențialitate. Instruirea privind protecția datelor este, de asemenea, o modalitate eficientă de a demonstra că s-au luat măsuri pentru a se conforma reglementărilor aplicabile, de ex. instruirea în materie de confidențialitate este un element important al respectării GDPR.

 

Opțiuni pentru instruire

 • Nivelul de dificultate: poate fi modificat în funcție de nevoile organizației dvs. de la nivel de bază la nivel avansat / expert
 • Opțiuni: cursuri in-house sau cursuri open
 • Instruirile privind protecția datelor respectă recomandările date de autoritățile de protecție a datelor și se bazează pe legislația actuală privind confidențialitatea.

Beneficii

 • Conștientizarea protecției informațiilor asupra vieții private este o componentă esențială a implementării protecției vieții private și a datelor.
 • Înțelegerea regulilor privind confidențialitatea și protecția datelor și a altor reglementări relevante sunt esențiale pentru succesul oricărei organizații.
 • Riscurile nerespectării se reduc semnificativ.
 • Pregătirea pentru protecția datelor cu caracter personal îmbunătățește cultura privind confidențialitatea în cadrul organizației dumneavoastră.
 • Cursurile de instruire pot fi adaptate nevoilor specifice.