fbpx

Audit GDPR și verificarea gradului de conformare

date personale

Auditul GDPR se adresează organizațiilor care au nevoie de o evaluare terță parte a gradului de conformare la GDPR. Auditul GDPR măsoară conformitatea, identifică lacunele și demonstrează responsabilitatea. Obiectivele Auditului GDPR sunt:

  • Evaluarea suficienței măsurilor luate pentru a respecta GDPR
  • Obținerea unei imagini generale a nivelului de conformitate cu GDPR
  • Prioritizarea eventualelor acțiuni corective
  • Demonstrarea responsabilității

În timpul auditului, evaluăm procesele, documentația relevantă și gradul de conștientizare a vieții private în cadrul organizației. BeneficiiBeneficiile efectuării auditului GDPR sunt:

  • Imagine clară a nivelului de conformitate
  • Identificarea eventualelor lacune
  • Plan de acâiuni clar pentru depășirea lacunelor și îmbunătățirea nivelului de conformitate
  • Documentație pentru a demonstra responsabilitatea

Pentru mai multe detalii