fbpx

Evaluarea impactului privind protecția datelor (DPIA)

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) stabilește că realizarea evaluărilor impactului protecției datelor (DPIA) este obligatorie prealabilă într-o varietate de cazuri în care datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care poate duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile a persoanelor fizice. Evaluarea impactului asupra protecției datelor (DPIA) ca serviciu este un serviciu de consultanță bazat pe atelier, facilitat de specialistul nostru cu experiență în domeniul confidențialității. ProcesDPIA este de obicei efectuată ca proces, care include următoarele etape:

 • Planificarea – Definirea scopului și a obiectivului evaluării
 • Colectarea datelor – Colectarea datelor despre țintă
 • Raportarea – livrarea raportului final

DPIA se adresează, de obicei, activităților de prelucrare care includ monitorizarea sistematică a persoanelor vizate sau conține procesarea la scară largă a categoriilor speciale de date cu caracter personal, de ex.:

 • Supraveghere video
 • Cercetare clinică
 • Prelucrare CNP sau alt identificator guvernamental având alt temei decât obligația legală
 • Date medicale
 • Cazier

RezultateScopul unei evaluări a impactului protecției datelor (DPIA) esteacela de a:

 • Identifica și prioritiza riscurile pentru drepturile persoanelor vizate
 • Realiza o analiză extensivă a conformității cu GDPR și cu alte legi relevante
 • Defini controalele necesare pentru a reduce riscurile
 • Demonstra conformitatea

 

Beneficii

Prin efectuarea unei evaluări a impactului protecției datelor ca serviciu, o organizație are următoarele beneficii:

 

 • O descriere sistematică a tuturor activităților de prelucrare
 • Estimarea dacă activitățile de prelucrare a datelor sunt necesare și proporționale
 • Abordarea bazată pe risc și demonstrarea conformității
 • Un raport final, care include un rezumat, metrici de conformitate, riscuri prioritizate și un plan de acțiune pentru limitarea riscurilor.

Pentru mai multe detalii