Workshop GDPR, Iași, participare GRATUITĂ

Soluții pentru securitatea prelucrării datelor cu caracter personal  – în contextul GDPR

IAȘI – Hotel Ramada
21 februarie 2019

Organizator: INFOSEC CENTER

Parteneri:
Colegiul Consilierilor Juridici Iași
Cabinet de Consultanță Juridică Aurelia Lozbă
INGRAM MICRO
CISCO
FORCEPOINT

Articolul 32
UE Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR
“Securitatea prelucrării”

“(1) Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc…..”

AGENDA

8.30 – 9.00 Primirea participanților
9.00 – 9.10 Deschiderea evenimentului

Marius Hărătău – Certified Privacy Consultant, IAPP member, INFOSEC CENTER
9.10 – 9.40 O perspectivă juridică asupra GDPR
Aurelia Lozba – Head of Legal Consultancy Office, TV Producer and Presenter
Cabinet de Consultanță Juridică Aurelia Lozbă , Colegiul Consilierilor Juridici Iași
9.40 – 10.10 Managementul riscului și implementarea măsurilor tehnice și organizatorice
Marius Hărătău – Certified Privacy Consultant, IAPP member, INFOSEC CENTER
10.10 – 10.30 Pauză de cafea
10.30 – 11.00 CISCO CyberSecurity în contectul GDPR
Alexandru Tofan – Cisco Business Development Manager, INGRAM MICRO
11.30 – 12.00 Penetration Testing Services
Dan Broască – CEO, OMNIENT
12.30 – 13.00 FORCEPOINT: Cinci pași în pregătirea pentru GDPR: Identifică, Protejează, Detectează, Răspunde& Recuperează
Ștefan Scânteie – Sales Engineer – SEE , FORCEPOINT
13.00 – 14.00 Networking

Înregistrează-te acum!
Avem în total 25 de locuri.
Trimite mesajul: Inregistrare workshop GDPR IASI, folosind următorul link:
ÎNREGISTRARE

NOTIFICARE

Fotografii și/sau video vor fi realizate la acest eveniment

Luând parte la acest eveniment, acordați organizatorilor evenimentului drepturi depline de a utiliza imaginile care rezultă din fotografierea/filmarea video, precum și orice reproduceri sau adaptări ale imaginilor pentru publicitate. Acest lucru ar putea include (dar nu se limitează la), dreptul de a le utiliza în publicitatea lor tipărite și online, social media, comunicate de presă și aplicații de finanțare. Dacă nu doriți să fiți fotografiat/ă vă rugăm să informați organizatorul evenimentului.

Contact operator date cu caracter personal:
SC INFOSEC CENTER SRL
Email: office@infoseccenter.ro
Politica de confidentialitate: https://infoseccenter.ro/Politica%20de%20confidentialitate.pdf
Mobil: +40734635056

Evaluarea vulnerabilităților din rețeaua IT

Siguranța datelor consta in prevenirea, detectarea, reacția și remedierea breșelor pentru lumea reală, deoarece tot ce se întâmplă în lumea virtuală se materializează în lumea reala !


Hackerii creează programe malware avansate care pot evita chiar și cele mai bune instrumente de detecție la un moment anterior, cum ar fi programele antivirus și sistemele de prevenire a intruziunilor. Aceste instrumente nu vor fi niciodată 100 la sută eficiente în detectarea tuturor amenințărilor. În plus, ele oferă o vizibilitate scăzută a amenințărilor care evită detectarea inițială. Acest lucru nu permite echipelor de securitate IT detectarea unei anomalii potențiale și nici detectarea și remedierea rapidă a programului malware înainte ca acesta să provoace daune.

Infosec Center  sprijină instituțiile care au nevoie de identificarea nevoilor cu privire la nivelul de securitate pe care acestea îl dețin și doresc a fi îmbunătățit cu cea mai completă soluție de securitate de pe piață în acest moment.

Dezvoltare strategii privind transformarea digitala

Transformarea digitală este definită într-un sens larg ca fiind “procesul de creare a valorii, a creșterii și a dezvoltării avantajului competitiv prin noi produse/servicii digitale, modele și relații de afaceri”.

Din perspectiva tehnologiei informației, factorul-cheie al transformării se referă la migrarea către arhitecturile digitale. Avantajele afacerii sunt semnificative și vor avea un impact semnificativ asupra platformelor existente de tehnologie a comunicațiilor IT și a serviciilor de rețea.

Infosec Center S.R.L. lucrează în colaborare cu clienții la proiectarea și implementarea inițiativelor de transformare digitală pentru a atinge obiective strategice, financiare și operaționale stabilite.

Servicii de audit privind maturitatea digitala

Ce implică auditul maturității digitale?

Vom evalua organizația dvs. în raport cu modelul nostru de maturitate digitală, prezentându-vă unde vă aflați în procesul de transformare digitală conform acestui model.

Mai exact, vom examina:

Cultura – Sunteți într-adevăr centrați pe client și întreaga gândire legată de business urmărește această linie?

Competențele – Aveți (și păstrați) competențele și cunoștințele necesare dezvoltării și livrării de produse / servicii  digitale centrate pe client?

Procese – Modalitățile dvs. interne de lucru permit procese rapide de concepere și dezvoltare a produselor?

 

Relațiile cu  furnizorii – Consultanții/furnizorii dvs. adaugă cu adevărat valoare și susțin dezvoltarea business-ului conform strategiei digitale adoptate?

Vom realiza acest audit în cadrul unor întâlniri și interviuri cu principali stakeholderi, petrecând timp în cadrul companiei dvs. pentru a înțelege cu adevărat cum funcționați. După evaluarea preliminară, vom lucre împreună la un set de indicatori de performanță  și un plan de acțiune care să susțină atingerea obiectivelor de transformare digitală.

Care este cel mai bun moment pentru a face auditul maturității digitale?

Vom realiza auditul de maturitate digitală chiar la începutul relației noastre, ajutându-vă să înțelegeți unde vă aflați în prezent pe scala de maturitate digitală și vă pregătiți pentru transformarea digitală.

Dezvoltarea programului de protecție a datelor

Programul de protecție a datelor este un pachet de servicii care include servicii legate de confidențialitatea și protecția datelor la scară largă și de nevoile specifice organizației. Un program de protecție a datelor analizează riscurile legate de operațiunile de prelucrare a datelor existente și potențiale și dezvoltă soluții personalizate de confidențialitate și protecție a datelor pentru întreaga organizație, produsele și serviciile acesteia.

 

Serviciile de consultanță privind confidentialitateavă ajută organizația să dezvolte un program de confidențialitate și protecție a datelor pentru o linie de produse, o sucursală sau o întreagă organizație. Aceasta include, de exemplu, maparea fluxurilor de date, a infrastructurii și clasificarea datelor. Acesta include, de asemenea, securitatea datelor, controlul accesului și stocarea datelor, precum și instruirea în materie de confidențialitate a personalului, evaluarea riscurilor de confidențialitate și crearea unor politici privind transferul datelor.

Audit GDPR și verificarea gradului de conformare

Auditul GDPR se adresează organizațiilor care au nevoie de o evaluare terță parte a gradului de conformare la GDPR. Auditul GDPR măsoară conformitatea, identifică lacunele și demonstrează responsabilitatea. Obiectivele Auditului GDPR sunt:

 • Evaluarea suficienței măsurilor luate pentru a respecta GDPR
 • Obținerea unei imagini generale a nivelului de conformitate cu GDPR
 • Prioritizarea eventualelor acțiuni corective
 • Demonstrarea responsabilității

În timpul auditului, evaluăm procesele, documentația relevantă și gradul de conștientizare a vieții private în cadrul organizației. BeneficiiBeneficiile efectuării auditului GDPR sunt:

 • Imagine clară a nivelului de conformitate
 • Identificarea eventualelor lacune
 • Plan de acâiuni clar pentru depășirea lacunelor și îmbunătățirea nivelului de conformitate
 • Documentație pentru a demonstra responsabilitatea

Servicii Mystery Shopping privind confidențialitatea și protecția datelor

Serviciul Mystery Shopping, privind confidențialitatea și protecția datelor, evaluează capacitatea organizațiilor de a primi reclamații și de a reacționa în situații de criză. Profesioniști instruiți în domeniul confidențialității depun cereri de clienți sau plângeri pentru a analiza accesibilitatea, răspunsurile și serviciile pentru clienți. Mystery Shopping descoperă reacții necorespunzătoare, problemele de comunicare, riscuri privind conformarea și oferă soluții pentru îmbunătățirea activităților.

 

Caracteristici cheie

Mystery Shopping este un serviciu personalizat de evaluare a riscurilor și a răspunsului, care vizează aspecte specifice legate de confidențialitate și comunicare privind protecția datelor.

Mystery Shopping poate include:

 • Accesul clienților la informații
 • Retragerea consimțământului
 • Reclamațiile clienților
 • Cereri de portabilitate a datelor

Mystery Shopping analizează infrastructura, accesibilitatea și reactivitatea, pe baza cărora evidențiază potențiale probleme și zone de risc.

 

Beneficii

 • Mystery Shopping este un instrument eficient în dezvăluirea riscurilor și a problemelor în toate domeniile ce țin de comunicare și de reacție.
 • Aceasta asigură existența unor procese eficiente privind reclamațiile și capacitatea de reacție a organizației.
 • Ajută la atenuarea riscurilor și la înțelegerea obligațiilor.