fbpx

Curs DPO

Managementul activităților de conformare la GDPR
- în practică -

BRAȘOV 20 - 21 IUNIE

BRAȘOV

ZILE
ORE

Trainer

Marius HĂRĂTĂU

Certified  Information Privacy Professional
IAPP Professional Member

Certificare securitatea informatiei

MODUL I
Tema 1
Concepte cheie ale protecției datelor personale în Europa, legislația privind protecția datelor și organismele de
reglementare.
Tema 2
Datele personale și categoriile speciale de date.
Tema 3
Rolurile în protecția datelor : Operator și Persoană împuternicită.
Tema 4
Prelucrarea datelor personale : Principiile GDPR și definirea preluc rării.
Tema 5
Informarea persoanelor vizate , principiul transparenței, privacy notice
Tema 6
Drepturile persoanelor vizate și obligațiile Operatorilor și a Persoanelor împuternicite de operator
Tema 7
Securizarea datelor personale, atributele controalelor de securitate și transmiterea notificărilor
Tema 8
Asumarea responsabilității și registrele privind prelucrarea datelor. Protecția datelor by design & by default .
Tema 9
Realizarea DPIA data protection impact assessment
Tema 10
Transferul internațional al datelor cu caracter personal și competențele autorităților de supraveghere.

 

MODUL II
Tema 1
Obținerea angajamentului din partea managementului și alocarea resurselor pentru proiect
Tema 2
Evaluarea GAP
Tema 3
Inventarul fluxurilor de date cu caracter personal prelucrate de organizație.
Inventarierea datelor din infrastructura IT
Tema 4
Inventarul asset-urilor Hardware și Software
Tema 5
Maparea fluxurilor de date cu caracter personal
Tema 6
Registrele operatorului
Tema 7
Evaluarea riscului PIA / DPIA
Tema 8
Măsuri tehnice și organizatorice
Tema 9
Politici și proceduri
Tema 10
Evaluarea continuă

Emilian FERARU | Director General DigiArhiv

„Doresc să-mi exprim aprecierea fata de misiunea cursului la care am participat, structurat profesionist, cursiv si limpede, concretizat printr-un demers atractiv si pe înțelesul tuturor, fiind configurat pe specificul si in funcție de activitatea proprie, răspunzând astfel clar, concret nelămuririlor privind GDPR, dar si convingându-mă, încă o data, de necesitatea aplicării procedurilor de lucru si, mai ales, privind modalitatea de punere in aplicare a măsurilor necesare.”

Roxana DRAGOMIR | HR Specialist Marelvi

„Cursul a fost interactiv, au fost prezentate informatii legislative însă au fost date și exemple pentru a aprofunda mai bine și a întelege modul în care trebuie implementat Regulamentul (UE) 2016/679.”

Formular de înregistrare

Cost participare 2400 Lei fără TVA
 
Tariful include suport de curs, materiale pentru activitățile practice, prânz, pauze de cafea, certificat de participare.

NOTĂ: Participanții trebuie să aibă pentru activitățile practice un calculator personal.